LEDAS

NAZIV

Prizidava, rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela obstoječe poslovne stavbe (razširitev obstoječih prostorov za predelavo mesa).

Povzetek

Investitor je na javnem razpisu kandidiral z investicijo, ki je obsegala nakup nove tehnologije in posodobitvijo obstoječe proizvodnje, zaradi odprave presežene proizvodne kapacitete. Poleg tega želi investitor s posodobitvijo tehnologije, ki je veliko bolj ekološka oz. sprejemljivejša zaradi varčnejše porabe, zmanjšati negativne vplive na okolje.

Ozadje za izvedbo aktivnosti:

Razlog za novo predvideno investicijo je povečanje kapacitet obrata, saj proizvodnja poteka v obstoječem objektu od junija 2005, v letu 2014/2015 pa so bile proizvodne kapacitete že močno presežene. Zaradi tržnih razmer in možnosti povečanja prodaje trajnih mesnih proizvodov so v podjetju že dalj časa iskali možnosti širitve proizvodnje. S preselitvijo dela proizvodnje in nakupom nove tehnološke opreme se bodo povečale proizvodne zmogljivosti obrata. 

Namen in cilji:

 • odprava ozkih grl,
 • ažurno obvladovanje zalog,
 • večji obseg proizvodnje
 • večja kvaliteta proizvodov z daljšimi roki trajanja,
 • večja produktivnost,
 • zagotavljanje boljše izkoriščenosti proizvodnih kapacitet,
 • racionalizacija proizvodnje,
 • ažurno planiranje proizvodnje in usklajevanje le-te s prodajo,
 • hitra in zanesljiva odzivnost na povpraševanje po proizvodih,
 • zanesljivost izpolnjevanja potrjenih naročil kupcev,
 • tehnološke izboljšave,
 • energetska varčnost in ekološka ustreznost proizvodov,
 • poraba viškov mesa,
 • zmanjšanje materialnih stroškov poslovanja in stroškov storitev,
 • racionalizacija logistike in s tem zmanjšanje transportnih stroškov,
 • večja konkurenčnost podjetja,
 • optimizacija poslovanja in trženja.

 

Pričakovani rezultati

 • večja konkurenčnost podjetja
 • boljši, kvalitetnejši proizvodi
 • večja izkoriščenost proizvodnih kapacitet
 • hitrejša in bolj kakovostna odzivnost na povpraševanje

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podeželja.si/

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec